Tin tức

Đăng ngày : 30-01-2023 | chuyên mục : Tin tức

Danh mục sản phẩm Alfa Laval

Danh mục sản phẩm  Alfa Laval

Item Discription Part Number
  PHE M10-B BASE  
1 M10B-EPDMCT-C/RIB CHANNEL PLATE GASKET 3233016543
2 M10B-EPDM-PEAK RING GASKET 3233065143
3 M10B-EPDMAL-C/PEAK CHANNEL PLATE GASKET, 3 grey 3233016029
4 M10B1-316-0.5-EPDMCT/C CHANNEL PLATE 4H (with gasket) 3674174503
5 M10B2-316-0.5-EPDMCT/C CHANNEL PLATE 4H (with gasket) 3675174503
6 M10B2-316-0.6-EPDMCT/C CHANNEL PLATE 3H (with gasket) 3675170505
7 M10B2-316-0.6-EPDMCT/C CHANNEL PLATE 3H (with gasket) 3675170506
8 M10B2-316-0.6-EPDMCT/C CHANNEL PLATE 3H (with gasket) 3675170509
9 M10B2-316-0.6-EPDMCT/C CHANNEL PLATE 3H (with gasket) 3675170510
10 M10B2-316-0.6-EPDMCT/C CHANNEL PLATE 2H (with gasket) 3675170511
  PHE M10-B BASE  
11 M10BW-NBRP-C/PEAK FIELD GASKET 3233016146
12 M10BW-NBRP-C/PEAK FIELD GASKET 164105903
13 M10BW-NBRP-FLAT RING GASKET DN100 164105701
  PHE M10-B BASE  
14 CLIP10-EPDMFF-C/PEAK CHANNEL PLATE GASKET 3900561226
15 CLIP10-EPDMFF-C/PEAK END PLATE GASKET 3900561326
16 SEAL PLUG 103x104 B1015 GREY 99013801
19 CLIP101-316-0.5-EPDMFF/C CHANNEL PLATE 4H (with gasket) 3950743503
20 CLIP102-316-0.5-EPDMFF/C CHANNEL PLATE 4H (with gasket) 3950743603
21 CLIP101-316-0.6-EPDMFF/C CHANNEL PLATE 2H (with gasket) 3950745501
22 CLIP101-316-0.6-EPDMFF/C END PLATE I 3H (with gasket) 3950745569
23 CLIP101-316-0.6-EPDMFF/C END PLATE II 1H (with gasket) 3950745587
24 CLIP102-316-0.6-EPDMFF/C CHANNEL PLATE 2H (with gasket) 3950745604
25 CLIP102-316-0.6-EPDMFF/C CHANNEL PLATE 3H (with gasket) 3950745605
26 CLIP102-316-0.6-EPDMFF/C CHANNEL PLATE 3H (with gasket) 3950745606
27 CLIP102-316-0.6-EPDMFF/C CHANNEL PLATE 3H (with gasket) 3950745609
28 CLIP102-316-0.6-EPDMFF/C CHANNEL PLATE 3H (with gasket) 3950745610
29 CLIP102-316-0.6-EPDMFF/C CHANNEL PLATE 2H (with gasket) 3950745611
30 CLIP102-316-0.6-EPDMFF/C END PLATE I 2H  (with gasket) 3950745664
31 CLIP102-316-0.6-EPDMFF/C END PLATE I 2H  (with gasket) 3950745671
32 CLIP102-316-0.6-EPDMFF/C END PLATE I 1H (with gasket) 3950745672
33 CLIP102-316-0.6-EPDMFF/C END PLATE II 2H (with gasket) 3950745684
34 CLIP102-316-0.6-EPDMFF/C END PLATE II 3H (with gasket) 3950745689
35 CLIP102-316-0.6-EPDMFF/C END PLATE II 2H (with gasket) 3950745695

 


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

Đối Tác

prev
  • Siemens
  • ABB
  • IntensivFilter
  • Schenck
  • đối tác 6
  • Ringspann
  • schaltbau
  • Schmersal
  • Đối tác FPT Smarthome
next