Giảm giật khớp nối KTR ROTEX

Mã sản phẩm
Giảm giật khớp nối KTR ROTEX
Giá
Liên Hệ
Nhà sản xuất
EU/G7
Bảo hành
Giảm giật khớp nối KTR ROTEX
Giảm giật độ cứng 
92 Shore - A (T-PUR) - Màu cam
DZ92 Shore A (T-PUR) - Màu cam
92 Shore - A - Màu vàng
98 Shore - A (T-PUR) - Màu tím
DZ95 Shore - A (T-PUR) - Màu tím
98 Shore - A - Màu đỏ
64 Shore - D (T-PUR) - Màu xanh
DZ 64 Shore - D (T-PUR) - Màu xanh
64 Shore - D - Màu trắng
Thời gian cấp hàng 2-4 tuần
Xuất xứ: KTR - Germany

Giảm giật khớp nối KTR ROTEX
Giảm giật độ cứng 
92 Shore - A (T-PUR) - Màu cam
DZ92 Shore A (T-PUR) - Màu cam
92 Shore - A - Màu vàng
98 Shore - A (T-PUR) - Màu tím
DZ95 Shore - A (T-PUR) - Màu tím
98 Shore - A - Màu đỏ
64 Shore - D (T-PUR) - Màu xanh
DZ 64 Shore - D (T-PUR) - Màu xanh
64 Shore - D - Màu trắng
Thời gian cấp hàng 2-4 tuần
Xuất xứ: KTR - Germany

Giảm giật khớp nối KTR ROTEX 14; ROTEX 19; ROTEX 24; ROTEX 28; ROTEX 38; ROTEX 42; ROTEX 48; ROTEX 55; ROTEX 65; ROTEX 75; ROTEX 90;

ROTEX 100; ROTEX 160; ROTEX 180


Giảm giật độ cứng 
92 Shore - A (T-PUR) - Màu cam
DZ92 Shore A (T-PUR) - Màu cam
92 Shore - A - Màu vàng
98 Shore - A (T-PUR) - Màu tím
DZ95 Shore - A (T-PUR) - Màu tím
98 Shore - A - Màu đỏ
64 Shore - D (T-PUR) - Màu xanh
DZ 64 Shore - D (T-PUR) - Màu xanh
64 Shore - D - Màu trắng
Thời gian cấp hàng 2-4 tuần
Xuất xứ: KTR - Germany

Đối Tác

prev
  • Siemens
  • ABB
  • IntensivFilter
  • Schenck
  • đối tác 6
  • Ringspann
  • schaltbau
  • Schmersal
next