Hỗ trợ trực tuyến

Cảm biến trọng lực Loadcell PR 6202

Mã sản phẩm
Cảm biến trọng lực Loadcell PR 6202
Giá
Liên Hệ
Nhà sản xuất
EU/G7
Bảo hành
12 tháng

Tính năng sản phẩm
Cảm biến lực nén PR 6202
PR 6202 là cảm biến lực đầu tiên trên thế giới được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc thiết kế vệ sinh được phát triển bởi Nhóm Thiết kế Kỹ thuật Vệ sinh Châu Âu (EHEDG).

Nguyên tắc rocker-pin đã được chứng minh
Điều chỉnh góc dễ dàng bằng đầu ra cảm biến lực phù hợp
Hoàn toàn bằng thép không gỉ xây dựng
Phạm vi nhiệt độ rộng
Khả năng quá tải cao
Chống rung
Được làm kín kín, IP68 (độ sâu 1,5 m trong 10.000 giờ.), IP69K
Có sẵn phiên bản cũ (PR 6202 / .. E)
Sự chấp thuận của W&M (acc. OIML R 60)

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C1=0.03%.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/1tC1             tải trọng tối đa Max = 1 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/2tC1             tải trọng tối đa Max = 2 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC1             tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC1             tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC1           tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC1           tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC1           tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C1=0.03%, “Phiên bản loadcell chống cháy nổ”.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/1tC1E           tải trọng tối đa Max = 1 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/2tC1E           tải trọng tối đa Max = 2 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC1E           tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC1E           tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC1E         tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC1E         tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC1E         tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C3=0.015%.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/2tC3             tải trọng tối đa Max = 2 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC3             tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC3             tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC3           tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC3           tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC3           tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C3=0.015%, “Phiên bản loadcell chống cháy nổ”.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/2tC3E           tải trọng tối đa Max = 2 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC3E           tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC3E           tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC3E         tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC3E         tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC3E         tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C4=0.012%.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC4             tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC4             tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC4           tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC4           tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC4           tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C4=0.012%, “Phiên bản loadcell chống cháy nổ”.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC4E           tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC4E           tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC4E         tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC4E         tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC4E         tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Các bộ dụng cụ lắp đặt tương ứng

 • PR 6002/00S (1 t-10 t).
 • PR 6002/01S (25 t-50 t).
 • PR 6002/02S (1 t-10 t).
 • PR 6002/03S (25 t-50 t).
 • PR 6002/04S (1 t-10 t).
 • PR 6002/05S (25 t-50 t).
 • PR 6002/10S (1 t-10 t).
 • PR 6002/11S (25 t-50 t).

Chứng chỉ loadcell – cảm biến tải PR 6202 chống cháy nổ:

 • Zone 0 và zone 1 (đối với PR 6202/….E): II 1G Ex ia IIC T6 Ga - Ex ia IIC T6 Ga (BVS 16 ATEX E 005 - IECEx BVS 16.0005).
 • Zone 20 và zone 21 – tất cả dòng loadcell PR 6202: II 1D Ex ta IIIC T160 °C Da Ex ta IIIC T160°C Da (TÜV 03 ATEX 2301 X - IECEx TUN 17.0025X).

Tính năng sản phẩm
Cảm biến lực nén PR 6202
PR 6202 là cảm biến lực đầu tiên trên thế giới được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc thiết kế vệ sinh được phát triển bởi Nhóm Thiết kế Kỹ thuật Vệ sinh Châu Âu (EHEDG).

Nguyên tắc rocker-pin đã được chứng minh
Điều chỉnh góc dễ dàng bằng đầu ra cảm biến lực phù hợp
Hoàn toàn bằng thép không gỉ xây dựng
Phạm vi nhiệt độ rộng
Khả năng quá tải cao
Chống rung
Được làm kín kín, IP68 (độ sâu 1,5 m trong 10.000 giờ.), IP69K
Có sẵn phiên bản cũ (PR 6202 / .. E)
Sự chấp thuận của W&M (acc. OIML R 60)

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C1=0.03%.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/1tC1             tải trọng tối đa Max = 1 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/2tC1             tải trọng tối đa Max = 2 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC1             tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC1             tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC1           tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC1           tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC1           tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C1=0.03%, “Phiên bản loadcell chống cháy nổ”.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/1tC1E           tải trọng tối đa Max = 1 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/2tC1E           tải trọng tối đa Max = 2 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC1E           tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC1E           tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC1E         tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC1E         tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC1E         tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C3=0.015%.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/2tC3             tải trọng tối đa Max = 2 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC3             tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC3             tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC3           tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC3           tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC3           tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C3=0.015%, “Phiên bản loadcell chống cháy nổ”.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/2tC3E           tải trọng tối đa Max = 2 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC3E           tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC3E           tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC3E         tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC3E         tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC3E         tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C4=0.012%.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC4             tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC4             tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC4           tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC4           tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC4           tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C4=0.012%, “Phiên bản loadcell chống cháy nổ”.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC4E           tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC4E           tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC4E         tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC4E         tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC4E         tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Các bộ dụng cụ lắp đặt tương ứng

 • PR 6002/00S (1 t-10 t).
 • PR 6002/01S (25 t-50 t).
 • PR 6002/02S (1 t-10 t).
 • PR 6002/03S (25 t-50 t).
 • PR 6002/04S (1 t-10 t).
 • PR 6002/05S (25 t-50 t).
 • PR 6002/10S (1 t-10 t).
 • PR 6002/11S (25 t-50 t).

Chứng chỉ loadcell – cảm biến tải PR 6202 chống cháy nổ:

 • Zone 0 và zone 1 (đối với PR 6202/….E): II 1G Ex ia IIC T6 Ga - Ex ia IIC T6 Ga (BVS 16 ATEX E 005 - IECEx BVS 16.0005).
 • Zone 20 và zone 21 – tất cả dòng loadcell PR 6202: II 1D Ex ta IIIC T160 °C Da Ex ta IIIC T160°C Da (TÜV 03 ATEX 2301 X - IECEx TUN 17.0025X).

Tính năng sản phẩm
Cảm biến lực nén PR 6202
PR 6202 là cảm biến lực đầu tiên trên thế giới được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc thiết kế vệ sinh được phát triển bởi Nhóm Thiết kế Kỹ thuật Vệ sinh Châu Âu (EHEDG).

Nguyên tắc rocker-pin đã được chứng minh
Điều chỉnh góc dễ dàng bằng đầu ra cảm biến lực phù hợp
Hoàn toàn bằng thép không gỉ xây dựng
Phạm vi nhiệt độ rộng
Khả năng quá tải cao
Chống rung
Được làm kín kín, IP68 (độ sâu 1,5 m trong 10.000 giờ.), IP69K
Có sẵn phiên bản cũ (PR 6202 / .. E)
Sự chấp thuận của W&M (acc. OIML R 60)

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C1=0.03%.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/1tC1             tải trọng tối đa Max = 1 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/2tC1             tải trọng tối đa Max = 2 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC1             tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC1             tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC1           tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC1           tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC1           tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C1=0.03%, “Phiên bản loadcell chống cháy nổ”.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/1tC1E           tải trọng tối đa Max = 1 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/2tC1E           tải trọng tối đa Max = 2 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC1E           tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC1E           tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC1E         tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC1E         tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC1E         tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C3=0.015%.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/2tC3             tải trọng tối đa Max = 2 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC3             tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC3             tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC3           tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC3           tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC3           tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C3=0.015%, “Phiên bản loadcell chống cháy nổ”.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/2tC3E           tải trọng tối đa Max = 2 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC3E           tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC3E           tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC3E         tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC3E         tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC3E         tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C4=0.012%.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC4             tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC4             tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC4           tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC4           tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC4           tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Loadcell – cảm biến tải PR 6202, cấp chính xác C4=0.012%, “Phiên bản loadcell chống cháy nổ”.

 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/4tC4E           tải trọng tối đa Max = 4 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/6tC4E           tải trọng tối đa Max = 6 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/10tC4E         tải trọng tối đa Max = 10 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/25tC4E         tải trọng tối đa Max = 25 tấn.
 • Load cell - cảm biến lực PR 6202/50tC4E         tải trọng tối đa Max = 50 tấn.

Các bộ dụng cụ lắp đặt tương ứng

 • PR 6002/00S (1 t-10 t).
 • PR 6002/01S (25 t-50 t).
 • PR 6002/02S (1 t-10 t).
 • PR 6002/03S (25 t-50 t).
 • PR 6002/04S (1 t-10 t).
 • PR 6002/05S (25 t-50 t).
 • PR 6002/10S (1 t-10 t).
 • PR 6002/11S (25 t-50 t).

Chứng chỉ loadcell – cảm biến tải PR 6202 chống cháy nổ:

 • Zone 0 và zone 1 (đối với PR 6202/….E): II 1G Ex ia IIC T6 Ga - Ex ia IIC T6 Ga (BVS 16 ATEX E 005 - IECEx BVS 16.0005).
 • Zone 20 và zone 21 – tất cả dòng loadcell PR 6202: II 1D Ex ta IIIC T160 °C Da Ex ta IIIC T160°C Da (TÜV 03 ATEX 2301 X - IECEx TUN 17.0025X).

Đối Tác

prev
 • Siemens
 • ABB
 • IntensivFilter
 • Schenck
 • đối tác 6
 • Ringspann
 • schaltbau
 • Schmersal
 • Đối tác FPT Smarthome
next