Hỗ trợ trực tuyến

Ống lồng LM-TU Letawin

Mã sản phẩm
Ống lồng Letawin
Giá
Liên Hệ
Nhà sản xuất
Other
Bảo hành
0 tháng
LM-TU315N: Ống lồng LM-TU315N (1.5mm, 100m/cái) Phi 1.5
LM-TU320N: Ống lồng LM-TU320N (2.0mm, 100m/cái) Phi 2.0
LM-TU325N: Ống lồng LM-LM-TU320N (2.5mm, 100m/cái) Phi 2.5
LM-TU332N: Ống lồng LM-TU332N (3.2mm, 100m/cái) Phi 3.2
LM-TU336N: Ống lồng LM-TU336N (3.6mm, 100m/cái) Phi 3.6
LM-TU342N: Ống lồng LM-TU342N (4.2mm, 100m/cái) Phi 4.2
LM-TU346N: Ống lồng LM-TU346N (4.6mm, 85m/cái) Phi 4.6
LM-TU352N: Ống lồng LM-TU352N (5.2mm, 65m/cái) Phi 5.2
LM-TU360N: Ống lồng LM-TU360N (6.0mm, 45m/cái) Phi 6.0
LM-TU364N: Ống lồng LM-TU364N (6.4mm, 40m/cái) Phi 6.4
LM-TU370N: Ống lồng LM-TU370N (7.0mm, 40m/cái) Phi 7.0
LM-TU380N: Ống lồng LM-TU380N (8.0mm, 35m/cái) Phi 8.0
LM-TU390N: Ống lồng LM-TU390N (9.0mm, 30m/cái) Phi 9.0
LM-TU3100N: Ống lồng LM-TU3100N (10.0mm, 30m/cái) Phi 10.
LM-TU315N: Ống lồng LM-TU315N (1.5mm, 100m/cái) Phi 1.5
LM-TU320N: Ống lồng LM-TU320N (2.0mm, 100m/cái) Phi 2.0
LM-TU325N: Ống lồng LM-LM-TU320N (2.5mm, 100m/cái) Phi 2.5
LM-TU332N: Ống lồng LM-TU332N (3.2mm, 100m/cái) Phi 3.2
LM-TU336N: Ống lồng LM-TU336N (3.6mm, 100m/cái) Phi 3.6
LM-TU342N: Ống lồng LM-TU342N (4.2mm, 100m/cái) Phi 4.2
LM-TU346N: Ống lồng LM-TU346N (4.6mm, 85m/cái) Phi 4.6
LM-TU352N: Ống lồng LM-TU352N (5.2mm, 65m/cái) Phi 5.2
LM-TU360N: Ống lồng LM-TU360N (6.0mm, 45m/cái) Phi 6.0
LM-TU364N: Ống lồng LM-TU364N (6.4mm, 40m/cái) Phi 6.4
LM-TU370N: Ống lồng LM-TU370N (7.0mm, 40m/cái) Phi 7.0
LM-TU380N: Ống lồng LM-TU380N (8.0mm, 35m/cái) Phi 8.0
LM-TU390N: Ống lồng LM-TU390N (9.0mm, 30m/cái) Phi 9.0
LM-TU3100N: Ống lồng LM-TU3100N (10.0mm, 30m/cái) Phi 10.
LM-TU315N: Ống lồng LM-TU315N (1.5mm, 100m/cái) Phi 1.5
LM-TU320N: Ống lồng LM-TU320N (2.0mm, 100m/cái) Phi 2.0
LM-TU325N: Ống lồng LM-LM-TU320N (2.5mm, 100m/cái) Phi 2.5
LM-TU332N: Ống lồng LM-TU332N (3.2mm, 100m/cái) Phi 3.2
LM-TU336N: Ống lồng LM-TU336N (3.6mm, 100m/cái) Phi 3.6
LM-TU342N: Ống lồng LM-TU342N (4.2mm, 100m/cái) Phi 4.2
LM-TU346N: Ống lồng LM-TU346N (4.6mm, 85m/cái) Phi 4.6
LM-TU352N: Ống lồng LM-TU352N (5.2mm, 65m/cái) Phi 5.2
LM-TU360N: Ống lồng LM-TU360N (6.0mm, 45m/cái) Phi 6.0
LM-TU364N: Ống lồng LM-TU364N (6.4mm, 40m/cái) Phi 6.4
LM-TU370N: Ống lồng LM-TU370N (7.0mm, 40m/cái) Phi 7.0
LM-TU380N: Ống lồng LM-TU380N (8.0mm, 35m/cái) Phi 8.0
LM-TU390N: Ống lồng LM-TU390N (9.0mm, 30m/cái) Phi 9.0
LM-TU3100N: Ống lồng LM-TU3100N (10.0mm, 30m/cái) Phi 10.

Đối Tác

prev
  • Siemens
  • ABB
  • IntensivFilter
  • Schenck
  • đối tác 6
  • Ringspann
  • schaltbau
  • Schmersal
  • Đối tác FPT Smarthome
next