Hỗ trợ trực tuyến

bơm grundfos dp ef

Mã sản phẩm
Bơm nước thoát & nước mưa Grundfos : DP,EF
Giá
Liên Hệ
Nhà sản xuất
Grundfos
Bảo hành
12 tháng
Bơm nước thoát & nước mưa : DP,EF
Qmax=46m3\h,Hmax=25m,
Đường kính tp cht : bơm DP : 10mm, bơm EF : 30mm
B
ơm cht liu bng gang , loi cánh Semi Open,Thích hp
b
ơm nước mưa , nước thi nh, bơm có khp ni giđầu và
thân b
ơm giúp tháo lp nhanh chóng khi mun làm vệ sinh bên
trong 
đầu bơm
Xu
t xứ Grundfos Hungary
Bơm nước thoát & nước mưa : DP,EF
Qmax=46m3\h,Hmax=25m,
Đường kính tp cht : bơm DP : 10mm, bơm EF : 30mm
B
ơm cht liu bng gang , loi cánh Semi Open,Thích hp
b
ơm nước mưa , nước thi nh, bơm có khp ni giđầu và
thân b
ơm giúp tháo lp nhanh chóng khi mun làm vệ sinh bên
trong 
đầu bơm
Xu
t xứ Grundfos Hungary
Bơm nước thoát & nước mưa : DP,EF
Qmax=46m3\h,Hmax=25m,
Đường kính tp cht : bơm DP : 10mm, bơm EF : 30mm
B
ơm cht liu bng gang , loi cánh Semi Open,Thích hp
b
ơm nước mưa , nước thi nh, bơm có khp ni giđầu và
thân b
ơm giúp tháo lp nhanh chóng khi mun làm vệ sinh bên
trong 
đầu bơm
Xu
t xứ Grundfos Hungary

Đối Tác

prev
  • Siemens
  • ABB
  • IntensivFilter
  • Schenck
  • đối tác 6
  • Ringspann
  • schaltbau
  • Schmersal
  • Đối tác FPT Smarthome
next