BƠM VÀ VAN

Đăng ngày : 02-08-2023 | chuyên mục : BƠM VÀ VAN

Danh sách phụ tùng lọc - Donaldson

No.   Description   Origin
1  Filter element Donaldson Type: P-BE 05/30  Donaldson – Germany
2  Filter element Donaldson Type: P-BE 10/30  Donaldson – Germany
3  Lõi lọc khí P-SRF C 05/20  Donaldson – Germany
4  Lõi lọc khí (Process Filtration, P-SRF C 07/30)  Donaldson – Germany
5  Lõi lọc khí P-SRF C 10/30  Donaldson – Germany
6  Lọc hơi CSF 1'' CSF 16-S-05/25, 25micron  Donaldson – Germany
7  Lọc hơi, P-GS 20/30  Donaldson – Germany
8  Lọc hơi, P-GS N 07/30  Donaldson – Germany
9  Lọc dầu (Lube Filter, P550520)  Donaldson - Indo
10  Lọc nhiên liệu (Fuel Filter, P551425)  Donaldson – Mexico / USA
11  Lõi lọc khí (Process Filtration, P-SRF C 04/20)  Donaldson – Germany
 
  Phụ tùng (Filter element, P-GS 05/25 VE
 Filter elem. P-SRFC 05/25 Seal ring EPDM
 Filter elem. P-SRFC 07/30 Seal ring EPDM
Lõi lọc khí P-SRF C 05/20  P-SRF C 05/20
Lõi lọc khí (Process Filtration, P-SRF C 07/30)  P-SRF C 07/30
Lõi lọc khí P-SRF C 10/30  P-SRF C 10/30
Lõi lọc khí (Filter cartridge 990411-64, P-SRF N 05/25, P-SRF C 05/25)  P-SRF C 05/25
Lọc tiệt trùng 5703547  5703547, P-SRF C 15/30
Filter element Donaldson Type: P-BE 05/30  1C2244152
Filter element Donaldson Type: P-BE 10/30  1C2244164
Lõi lọc khí P-SRF C 05/20  P-SRF C 05/20
Lõi lọc khí (Process Filtration, P-SRF C 07/30)  P-SRF C 07/30
Lõi lọc khí P-SRF C 10/30  P-SRF C 10/30
Lọc hơi CSF 1'' CSF 16-S-05/25, 25micron  CSF 1'' CSF 16-S-05/25
Lọc hơi, P-GS 20/30  P-GS 20/30
Lọc hơi, P-GS N 07/30  P-GS N 07/30
Lõi lọc khí (Process Filtration, P-SRF C 04/20)  1C224024
Lọc hơi Filter element P-GS VE 25um 07/30 lưu lượng 400kg 
1C224152 Element, Lifetec, P-SRF V, 5/3, UF Plung, 0,2 Mic, Silicone
1C224164 Element, Lifetec, P-SRF V, 10/3, UF Plung, 0,2 Mic, Silicone
1C235304-05-KIT  Filter element, P-GS 05/25 VE, 5 micron, EPDM, Welded Endcaps
1C074055 Filter Housing, P-EG 0027, 1 INCH BSP, 1.4301
 
No. Description Origin 1 Filter element Donaldson Type: P-BE 05/30 Donaldson – Germany 2 Filter element Donaldson Type: P-BE 10/30 Donaldson – Germany 3 Lõi lọc khí P-SRF C 05/20 Donaldson – Germany 4 Lõi lọc khí (Process Filtration P-SRF C 07/30) Donaldson – Germany 5 Lõi lọc khí P-SRF C 10/30 Donaldson – Germany 6 Lọc hơi CSF 1\'\' CSF 16-S-05/25 25micron Donaldson – Germany 7 Lọc hơi P-GS 20/30 Donaldson – Germany 8 Lọc hơi P-GS N 07/30 Donaldson – Germany 9 Lọc dầu (Lube Filter P550520) Donaldson - Indo 10 Lọc nhiên liệu (Fuel Filter P551425) Donaldson – Mexico / USA 11 Lõi lọc khí (Process Filtration P-SRF C 04/20) Donaldson – Germany Phụ tùng (Filter element P-GS 05/25 VE Filter elem. P-SRFC 05/25 Seal ring EPDM Filter elem. P-SRFC 07/30 Seal ring EPDM Lõi lọc khí P-SRF C 05/20 P-SRF C 05/20 Lõi lọc khí (Process Filtration P-SRF C 07/30) P-SRF C 07/30 Lõi lọc khí P-SRF C 10/30 P-SRF C 10/30 Lõi lọc khí (Filter cartridge 990411-64 P-SRF N 05/25 P-SRF C 05/25) P-SRF C 05/25 Lọc tiệt trùng 5703547 5703547 P-SRF C 15/30 Filter element Donaldson Type: P-BE 05/30 1C2244152 Filter element Donaldson Type: P-BE 10/30 1C2244164 Lõi lọc khí P-SRF C 05/20 P-SRF C 05/20 Lõi lọc khí (Process Filtration P-SRF C 07/30) P-SRF C 07/30 Lõi lọc khí P-SRF C 10/30 P-SRF C 10/30 Lọc hơi CSF 1\'\' CSF 16-S-05/25 25micron CSF 1\'\' CSF 16-S-05/25 Lọc hơi P-GS 20/30 P-GS 20/30 Lọc hơi P-GS N 07/30 P-GS N 07/30 Lõi lọc khí (Process Filtration P-SRF C 04/20) 1C224024 Lọc hơi Filter element P-GS VE 25um 07/30 lưu lượng 400kg 1C224152 Element Lifetec P-SRF V 5/3 UF Plung 0 2 Mic Silicone 1C224164 Element Lifetec P-SRF V 10/3 UF Plung 0 2 Mic Silicone 1C235304-05-KIT Filter element P-GS 05/25 VE 5 micron EPDM Welded Endcaps 1C074055 Filter Housing P-EG 0027 1 INCH BSP 1.4301 No. Description Origin 1 Filter element Donaldson Type: P-BE 05/30 Donaldson – Germany 2 Filter element Donaldson Type: P-BE 10/30 Donaldson – Germany 3 Lõi lọc khí P-SRF C 05/20 Donaldson – Germany 4 Lõi lọc khí (Process Filtration P-SRF C 07/30) Donaldson – Germany 5 Lõi lọc khí P-SRF C 10/30 Donaldson – Germany 6 Lọc hơi CSF 1\'\' CSF 16-S-05/25 25micron Donaldson – Germany 7 Lọc hơi P-GS 20/30 Donaldson – Germany 8 Lọc hơi P-GS N 07/30 Donaldson – Germany 9 Lọc dầu (Lube Filter P550520) Donaldson - Indo 10 Lọc nhiên liệu (Fuel Filter P551425) Donaldson – Mexico / USA 11 Lõi lọc khí (Process Filtration P-SRF C 04/20) Donaldson – Germany Phụ tùng (Filter element P-GS 05/25 VE Filter elem. P-SRFC 05/25 Seal ring EPDM Filter elem. P-SRFC 07/30 Seal ring EPDM Lõi lọc khí P-SRF C 05/20 P-SRF C 05/20 Lõi lọc khí (Process Filtration P-SRF C 07/30) P-SRF C 07/30 Lõi lọc khí P-SRF C 10/30 P-SRF C 10/30 Lõi lọc khí (Filter cartridge 990411-64 P-SRF N 05/25 P-SRF C 05/25) P-SRF C 05/25 Lọc tiệt trùng 5703547 5703547 P-SRF C 15/30 Filter element Donaldson Type: P-BE 05/30 1C2244152 Filter element Donaldson Type: P-BE 10/30 1C2244164 Lõi lọc khí P-SRF C 05/20 P-SRF C 05/20 Lõi lọc khí (Process Filtration P-SRF C 07/30) P-SRF C 07/30 Lõi lọc khí P-SRF C 10/30 P-SRF C 10/30 Lọc hơi CSF 1\'\' CSF 16-S-05/25 25micron CSF 1\'\' CSF 16-S-05/25 Lọc hơi P-GS 20/30 P-GS 20/30 Lọc hơi P-GS N 07/30 P-GS N 07/30 Lõi lọc khí (Process Filtration P-SRF C 04/20) 1C224024 Lọc hơi Filter element P-GS VE 25um 07/30 lưu lượng 400kg 1C224152 Element Lifetec P-SRF V 5/3 UF Plung 0 2 Mic Silicone 1C224164 Element Lifetec P-SRF V 10/3 UF Plung 0 2 Mic Silicone 1C235304-05-KIT Filter element P-GS 05/25 VE 5 micron EPDM Welded Endcaps 1C074055 Filter Housing P-EG 0027 1 INCH BSP 1.4301

Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

Đối Tác

prev
  • Siemens
  • ABB
  • IntensivFilter
  • Schenck
  • đối tác 6
  • Ringspann
  • schaltbau
  • Schmersal
  • Đối tác FPT Smarthome
next