Tin tức

Đăng ngày : 03-11-2021 | chuyên mục : Tin tức

Phụ tùng bảo trì công nghiệp W44 năm 2021

Tên mô tả Mã hiệu Hãng
Cảm biến trọng lượng
PWS D1 100 kg
P/n: V058895.B04
PWS D1 100 kg
P/n: V058895.B04
Schenck/
Germany
Đế Loadcell   Schenck/
Germany
Băng tải cao su chịu nhiệt
150 degrees ;
B1000x4EP150x(5+2)x11mm
B1000x4EP150x(5+2)x11mm China
Thermal Switch 3 Poles 160A 1SDA 051137R1 ABB/G20
Contactos Auxiliares 1NO + 1NC Frontal 1SDA055504R1 ABB/G20
Interruptor general 3P 160A (Automatic Interruptor 3P 160A) 1SDA051004R1 ABB/G20
Auxiliary contacts 1NO+1NC 1SDA051383R1 ABB/G20
Interruptor general 3P 250A 1SDA051269R1 ABB/G20
Auxiliary contacts 1NO+1NC 1SDA051368R1 ABB/G20
Automatic Interruptor 3P 100A 1SDA051002R1 ABB/G20
Fuse Carrier 10x38 3P EA2046  XY/China
Fuse Carrier 22x58 3P EA0610 XY/China
Fusible 10x38 20A gL 3NW60031 Siemens/China
Fusible  22x58 50A gG 3NW62201 Siemens/China
Fusible  22x58 63A gL 3NW62221 Siemens/China
Power switch 3P 25A E00243 ABB/G20
Sitop power supply 6EP1 334 3BA00 Siemens/Germany
 Vp=120/230V VS=24VDC 10A 6EP19312 EC21 Siemens/Germany
Module DC UPS Alim: 24VDC, 15A EP9359 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 0.1-0.16A EP9375 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 0.24-0.4A EP9383 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 0.4-0.63A EP9409 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 1-1.6A EP9417 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 1.6-2,5A EP9425 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 2,5-4A EP9433 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 4-6.3A EP9441 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 6.3-9A EP9466 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 12.5-16A EP9482 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 20-25A EP0218 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 28-40A EP0226 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 36-50A EP0267 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 80-100A S523325 ABB/G20
Thermal switch 1 Poles 2A S523349 ABB/G20
Thermal switch 1 Poles 4A S464000 ABB/G20
Thermal switch 1 Poles 6A S464208 ABB/G20
Thermal switch 1 Poles 10A S465700 ABB/G20
Thermal switch 2 pole 10A EY0218 ABB/G20
Differential thermal switch 2pole  6A  EL2440 ABB/EU
Contactor 3P +1NC 4KW 24VDC 50/60Hz EN0335 ABB/EU
Contactor 3P +1NC 4KW 220VAC 50/60Hz EN0533 ABB/EU
Contactor 3P +1NC 5.5KW 220VAC 50/60Hz EN0731 ABB/EU
Contactor 3P +1NC 7.5KW 220VAC 50/60Hz EN0939 ABB/EU
Contactor 3P +1NC 11KW 220VAC 50/60Hz EN1135 ABB/EU
Contactor 3P +1NC 15KW 220VAC 50/60Hz EN1838 ABB/EU
Contactor 3P  22KW 220VAC 50/60Hz EN1937 ABB/EU
Contactor 3P  30KW  65A 220VAC 50/60Hz EN1473 ABB/EU
Contactor 3P  55KW  110A 220VAC 50/60Hz EN1689 ABB/EU
Contactor 3P +1NC+1NO 75KW 220VAC 50/60Hz EN2646 ABB/G20
Auxiliary contacts 1NO EN2687 ABB/G20
Auxiliary contacts 2NO+2NC EN2653 ABB/G20
Auxiliary contacts 1NC EN2661 ABB/G20
Auxiliary contacts 1NO+1NC A563826 ABB/G20
Auxiliary contacts Cad-32P7 Schneider/ G20
Auxiliary relay 230VAC 3NO+2NC CA3-KN31BD Schneider/ G20
Auxiliary relay 24VDC 3NO+2NC XPS-AF5130 Schneider/ G20
Safety relay No 3 Contacs NO No2 contatti NC Alim 24VDC  4058570000 Weidmuller/ G20
Interface relay 24 VDC 2 change-over contacts XSAV11373 Schneider/EU
Zero speed detector alim 12-48VDC XS8C40PC440 Schneider/ G20
Proximity bero 40x40mm Alim 16-65VDC 40mm XCKJ10513 Schneider/ G20
Limit switch with wheel XY2CE1A570 Schneider/EU
Switch security with hook right side  XY2CE2A570 Schneider/EU
Switch security rope with hook left side  3RG60153AD00 Schneider/EU
Sonar 560F2011/30SK61OL07PP2-1130 ITALY/EU
Incremental encorder XCRT315 Siemens/EU
Anti-drift switch 10dgre-25dgre 3RT10 25-1BB40 24VDC 7,5KW S0 (SIEMENS) Siemens/EU
CONTACTOR 3RT10 16-1AP01 230V/50-60HZ, 4KW , 1S, S00 (SIEMENS) Siemens/EU
CONTACTOR  3RT10 34 1AP00 230VAC-50HZ 15KW S2 (SIEMENS) Siemens/EU
CONTACTOR 3RH1911 - 1FA22 S00 2S/20 (SIEMENS) Siemens/EU
CONTACTOR 3RH1911 - 1BA01 (10BAUGR S00) (SIEMENS) Siemens/EU
Rơ le 3RH11 31 - 1AP00 230VAC/3S/10/SIRIUS (SIEMENS) Siemens/EU
Tên mô tả   Hãng
Cảm biến trọng lượng
PWS D1 100 kg
P/n: V058895.B04
PWS D1 100 kg
P/n: V058895.B04
Schenck/
Germany
Đế Loadcell   Schenck/
Germany
Băng tải cao su chịu nhiệt
150 degrees ;
B1000x4EP150x(5+2)x11mm
B1000x4EP150x(5+2)x11mm China
Thermal Switch 3 Poles 160A 1SDA 051137R1 ABB/G20
Contactos Auxiliares 1NO + 1NC Frontal 1SDA055504R1 ABB/G20
Interruptor general 3P 160A (Automatic Interruptor 3P 160A) 1SDA051004R1 ABB/G20
Auxiliary contacts 1NO+1NC 1SDA051383R1 ABB/G20
Interruptor general 3P 250A 1SDA051269R1 ABB/G20
Auxiliary contacts 1NO+1NC 1SDA051368R1 ABB/G20
Automatic Interruptor 3P 100A 1SDA051002R1 ABB/G20
Fuse Carrier 10x38 3P EA2046  XY/China
Fuse Carrier 22x58 3P EA0610 XY/China
Fusible 10x38 20A gL 3NW60031 Siemens/China
Fusible  22x58 50A gG 3NW62201 Siemens/China
Fusible  22x58 63A gL 3NW62221 Siemens/China
Power switch 3P 25A E00243 ABB/G20
Sitop power supply 6EP1 334 3BA00 Siemens/Germany
 Vp=120/230V VS=24VDC 10A 6EP19312 EC21 Siemens/Germany
Module DC UPS Alim: 24VDC, 15A EP9359 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 0.1-0.16A EP9375 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 0.24-0.4A EP9383 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 0.4-0.63A EP9409 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 1-1.6A EP9417 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 1.6-2,5A EP9425 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 2,5-4A EP9433 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 4-6.3A EP9441 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 6.3-9A EP9466 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 12.5-16A EP9482 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 20-25A EP0218 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 28-40A EP0226 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 36-50A EP0267 ABB/G20
Thermal switch 3 Poles 80-100A S523325 ABB/G20
Thermal switch 1 Poles 2A S523349 ABB/G20
Thermal switch 1 Poles 4A S464000 ABB/G20
Thermal switch 1 Poles 6A S464208 ABB/G20
Thermal switch 1 Poles 10A S465700 ABB/G20
Thermal switch 2 pole 10A EY0218 ABB/G20
Differential thermal switch 2pole  6A  EL2440 ABB/EU
Contactor 3P +1NC 4KW 24VDC 50/60Hz EN0335 ABB/EU
Contactor 3P +1NC 4KW 220VAC 50/60Hz EN0533 ABB/EU
Contactor 3P +1NC 5.5KW 220VAC 50/60Hz EN0731 ABB/EU
Contactor 3P +1NC 7.5KW 220VAC 50/60Hz EN0939 ABB/EU
Contactor 3P +1NC 11KW 220VAC 50/60Hz EN1135 ABB/EU
Contactor 3P +1NC 15KW 220VAC 50/60Hz EN1838 ABB/EU
Contactor 3P  22KW 220VAC 50/60Hz EN1937 ABB/EU
Contactor 3P  30KW  65A 220VAC 50/60Hz EN1473 ABB/EU
Contactor 3P  55KW  110A 220VAC 50/60Hz EN1689 ABB/EU
Contactor 3P +1NC+1NO 75KW 220VAC 50/60Hz EN2646 ABB/G20
Auxiliary contacts 1NO EN2687 ABB/G20
Auxiliary contacts 2NO+2NC EN2653 ABB/G20
Auxiliary contacts 1NC EN2661 ABB/G20
Auxiliary contacts 1NO+1NC A563826 ABB/G20
Auxiliary contacts Cad-32P7 Schneider/ G20
Auxiliary relay 230VAC 3NO+2NC CA3-KN31BD Schneider/ G20
Auxiliary relay 24VDC 3NO+2NC XPS-AF5130 Schneider/ G20
Safety relay No 3 Contacs NO No2 contatti NC Alim 24VDC  4058570000 Weidmuller/ G20
Interface relay 24 VDC 2 change-over contacts XSAV11373 Schneider/EU
Zero speed detector alim 12-48VDC XS8C40PC440 Schneider/ G20
Proximity bero 40x40mm Alim 16-65VDC 40mm XCKJ10513 Schneider/ G20
Limit switch with wheel XY2CE1A570 Schneider/EU
Switch security with hook right side  XY2CE2A570 Schneider/EU
Switch security rope with hook left side  3RG60153AD00 Schneider/EU
Sonar 560F2011/30SK61OL07PP2-1130 ITALY/EU
Incremental encorder XCRT315 Siemens/EU
Anti-drift switch 10dgre-25dgre 3RT10 25-1BB40 24VDC 7,5KW S0 (SIEMENS) Siemens/EU
CONTACTOR 3RT10 16-1AP01 230V/50-60HZ, 4KW , 1S, S00 (SIEMENS) Siemens/EU
CONTACTOR  3RT10 34 1AP00 230VAC-50HZ 15KW S2 (SIEMENS) Siemens/EU
CONTACTOR 3RH1911 - 1FA22 S00 2S/20 (SIEMENS) Siemens/EU
CONTACTOR 3RH1911 - 1BA01 (10BAUGR S00) (SIEMENS) Siemens/EU
Rơ le 3RH11 31 - 1AP00 230VAC/3S/10/SIRIUS (SIEMENS) Siemens/EU
Tên mô tả Hãng Mã hiệu 
Đồng hồ đo lưu lượng Coriolis DN40
Model: Promass 40E40, DN40 1 1/2”
Endress+Hause Promass 40E40, DN40 1 1/2
Đầu cân PR 5410/01 Weight indicator X3,
24VDC – 940515410013
Minebea Intec  
Cầu chì tự rơi FCO 100A  27kV NPC-Việt Nam    
Đầu cân XK3101+ Keli, 220VAC Keli-China  XK3101+ Keli, 220VAC
Cảm ứng lực cân 250kg - load cell VLC110 Keli-China  VLC110
Bộ truyền động góc DKJ 410 (Actuator) China DKJ 410 
Cảm biến áp suất Sensys. M5156-10286X-200BG, 200bar Sensys-Hàn Quốc   M5156-10286X-200BG
Máy biến áp G20 550-200/230V 160VA
Máy biến áp G20 550-200/24V 100VA
Bộ sấy RITTAL/ G20 RITTAL SK3115-30W
Rơ le bảo vệ quá tải SIEMENS/ G20 3RB 1246-1PMOO 1.25-6.3A
Rơ le điều khiển SIEMENS/ G20 3TX 7002-1FB02 
Rơ le điều khiển SIEMENS/ G20 3TX 7002-1AB00 
CONTACTOR  SIEMENS/ G20 3RH 1122-1AP0 3RH 1911-1FA31 
CONTACTOR  SIEMENS/ G20 3RH 1122-1AP0  
CONTACTOR  SIEMENS/ G20 3RH 1140-1AP0 3RH 1911-1GA04 
CONTACTOR SIEMENS/ G20 3RT 1016-1AP1 3RH 1911-1HA13 
CONTACTOR SIEMENS/ G20 3RT 1016-1AP1 3RH 1911-1HA12 
CONTACTOR  SIEMENS/ G20 3TK 2803-OAC2 
CONTACTOR  ABB/G20 1SBL351001R8000 3P 230VAC 50Hz
Tiếp điểm phụ ABB/G20 1SBN010020R1011 
Rơ le TELEMECANIQUE/G20 CAD5OBD 4NO/NC 24VDC
CONTACTOR  ABB/G20 1SBL141001R8010 3P 230VAC 50Hz
Bộ chuyển đổi nguồn MURR/G20 85350 MURR 415/24V
Aptomat ABB/G20 1SAM250000R1008   2.5-4A
Tiếp điểm phụ ABB/G20 1SAM201902R1001 ABB 1NO 1NC
Aptomat ABB/G20 352129 1X2A
Rơ le SCHRACK/G20 PT570024 SCHRACK 4NO/NC 24VDC
Aptomat ABB/G20 1SAM250000R1005     0.63-1A
Aptomat ABB/G20 35229+450041     2X2A 30mA
Aptomat ABB/G20 1SAM250000R1007      1.6-2.5A
Aptomat ABB/G20 352227    2X1A 
Aptomat ABB/G21 1SCA02235R6950    3P 
Điện trở sấy SAREL/G20 SAR17569 SAREL
Máy biến áp G20 T25415230500 TRANSFOS MARY P:415 S:230V 500VA
Máy biến áp G20 T25415230630 TRANSFOSMARY P:415 S:230V 630VA
Aptomat ABB/ G20 1SAM250000R1010    6-10APKZM0-10A
CONTACTOR  ABB/ G20 1SBL141001R8010  3P 230VAC 50Hz
Aptomat ABB/ G20 1SAM201902R1001 1NO 1NC
CONTACTOR K.MOELLER/ G20   046646 K.MOELLER  3P 230VAC 60Hz
Aptomat K.MOELLER / G20  266002 K.MOELLER 3P 63A
CONTACTOR  K.MOELLER/ G20   209669 K.MOELLER 3P 230VAC 60Hz
Aptomat K.MOELLER / G20  026606+028979 K.MOELLER 0.63-1A
Aptomat K.MOELLER/ G20   026606+040844 K.MOELLER 6-10A
Aptomat K.MOELLER/ G20   026606+033725 K.MOELLER 1.6-2.5A
Aptomat K.MOELLER/ G20   026606+036098 K.MOELLER 2.5-4A
Tiếp điểm phụ K.MOELLER/ G20   90677 K.MOELLER 1NO 1NC NH11-PK20
Máy biến áp G20 T25TRANSF63TRANSFOSMARY P:480 S:230V 630VA
Bộ chuyển đổi nguồn MURR/G20 C15ALIM60W MURR  480/24V
Aptomat M.GERIN/G20 20532 M.GERIN 1X2A
Aptomat M.GERIN/G20 24196 M.GERIN 2X1A 
Aptomat M.GERIN/G20 24197 M.GERIN 2X2A 
Tiếp điểm phụ M.GERIN/G20 26924 M.GERIN 1NC/NO
Rơ le thời gian TELEMECANIQUE RHT418B+RHZ21 TELEMECANIQUE 24V 0.2-300S
Aptomat ABB/G20 1SCA022283R8630 ABB
Máy biến áp LEGRAND/G20 42443 LEGRAND 380VAC/220VAC
Máy biến áp LEGRAND/G20 47052 LEGRAND 380VAC/24VDC
Rơ le SCHNEIDER/G20 CA4KN22Q7 SCHNEIDER
Rơ le SCHNEIDER/G20 CA3KN22BD SCHNEIDER 24V
POWER CARD SINEX/G20 P 50 SINEX
REGULATION CARD SINEX/G20 R 50 SINEX
POTENTIOMETER SINEX/G20 10 K P11 SINEX
CONTACTOR ABB/G20 1SBL161001R8010 ABB
Quạt hút LEGRAND/G20 34817 LEGRAND
Máy biến áp MENG/G20 5KVA 400/50V MENG
RECTIFIER ARCEL/G20 BC6U 380/510 70ASU ARCEL
Cầu chì G20 FUSIBLE T000-UR/--A
CONTROL UNIT TELEMECANIQUE/G20 LUCA05FO TELEMECANIQUE
CONTACTOR  TELEMECANIQUE/G20 LP1-K0910BDTELEMECANIQUE 4 Kw
Máy biến áp TELEMECANIQUE/G20 ABL6-TS25UTELEMECANIQUE 380V AC/24V AC
Bộ nguồn TELEMECANIQUE/G20 ABL6-RF2401TELEMECANIQUE 380VAC-220VAC/24VDC 1A
CONTACTOR Kép TELEMECANIQUE/G20 LP2 K0901BD TELEMECANIQUE
RƠ LE TELEMECANIQUE/G20  CA4KN31BW3 TELEMECANIQUE 3NC 1NO 24VCC 
RC CIRCUIT TELEMECANIQUE/G20  LA9D09982 TELEMECANIQUE
VARISTOR 110/220V POUR CA2K TELEMECANIQUE/G20 LA4KE1U TELEMECANIQUE
RƠ LE BẢO VỆ  TELEMECANIQUE/G21 RM4TG20TELEMECAN
MODUL IO ABB/EU G7 DC532 CARD 24VCC 16 INPUTS 16 OUTPUT  1SAP240100R0001ABB
RƠ LE WEIDMULLER/G20 EGR3 24VCC 1NF+1NO WEI11728.6 WEIDMULLER
APTOMAT MERLIN GERIN/G20 NC100LH C10A MULTI9
APTOMAT MOILLER/G20 NZM3 XDV
APTOMAT MOILLER/G20 CL-PKZ2
APTOMAT MERLIN GERIN/G20 C60N C4 2P  MULTI9 MERLIN GERIN
MÁY BIẾN ÁP LEGRAND/G20 CSA C22-2N66 UL506 LEGRAND
MÁY BIẾN ÁP LEGRAND/G20 47025 DC 24V LEGRAND
APTOMAT MOELLER/G20 PKZM0-6,3 MOELLER
TIẾP ĐIỂM PHỤ MOELLER/G20 NO/NC PH11-PKZO
CONTACTOR EATON/G20 DILA-22
APTOMAT MOELLER/G20 PKZM0-4-T MOELLER
APTOMAT MERLIN GERIN/G20 C60N C2  MULTI9 MERLINGERIN
RƠ LE MOELLER/G20 ZB32-XEZ MOELLER
COTACTOR MOELLER/G20 DIL M185-S MOELLER
MÁY BIẾN ÁP LEGAND/G20 LEGAND 47023 24V 5A
CẦU CHÌ  SCHNEIDER/G20 DF6 N10 SCHNEIDER
APTOMAT CHỐNG DÒ MERLIN GERIN/G20 ID MULTI9
APTOMAT CHỐNG DÒ SIEMENS/G20 5SM2 322-0 SIEMENS
RƠ LE AN TOÀN SIEMENS/G20 3TK2824-1BB40 SIEMENS
BỘ NGUỒN MEAN WELL/G20 DRP - 480 -24 24 VDC 20A MEAN WELL

 


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

Đối Tác

prev
  • Siemens
  • ABB
  • IntensivFilter
  • Schenck
  • đối tác 6
  • Ringspann
  • schaltbau
  • Schmersal
  • Đối tác FPT Smarthome
next