Views history

News

Đăng ngày : 21-10-2014 | chuyên mục : News

SPARE PARTS LIST

SPARE PARTS

ABB Air Analyzer

Ống  khí (Air Tube)
tube,SW 4 x 1,5 mm FPM-70 Part No. 69841
ABB - EU/G7
bảng mạch (circuit board radiator)
Part No: 745619
ABB - EU/G7
Giá bộ phân tích (Basic modul)
2 beampath Part.No : 768417
ABB - EU/G7
mô đun (modul unit )
1 radiator, long axis Part.No : 746933
ABB - EU/G7
cầu chì (fuse)
200mAT, Part.No : S10008
ABB - EU/G7
phát hiện CO (Detector CO)
Part.No: 746271
ABB - EU/G7
Ống mẫu  CO (Sample cell CO)
20mm, Part No : 768954
ABB - EU/G7
phát hiện NO (Detector NO)
Part.No: 768459
ABB - EU/G7
Ống mẫu  NO (Sample cell NO)
200mm, Part.No: 768956
ABB - EU/G7
Lọc nước (Water Filter)
 Part.No: 8328306
ABB - EU/G7
Lọc axit (acid filter )
Part No : 8018013 
ABB - EU/G7
máy biến áp (Transformer)
Part No : 8328137
ABB - EU/G7
Lọc đá (Filter Stone)
Part No : 730682
ABB - EU/G7
Trở sấy (Heating resistor)
Part No : 764807 (746752)
ABB - EU/G7
Phát hiện SO2 (Detector SO2 (URAS26))
Part No : 769118
ABB - EU/G7
Điều khiển nhiệt độ (Temperature controller)
Part No : 01B8360
ABB - EU/G7
Lọc cặn (Condensate trap)
Part No: 8018512
ABB - EU/G7
modun Digital (add-on kit , S2 Digital modul)
Part no: 990056
ABB - EU/G7
modun analog (add-on kit , S2 analog modul)
Part no: 990055
ABB - EU/G7
van điện (Valve,Solenoid :3/2-way)
Part no: 8328354
ABB - EU/G7
NEW PRODUCTS
 
INTENSIV FILTER MEMBRANE D187 AND D55
 
Backstops BR series
Vòng bi một chiều loại BR45P; BR50; NF10 - NF90; NF63
 
Brand Product Name Product Code
CHINA / JAPAN

Backstops (One way clutch)

Vòng bi một chiều 

BR45P
CHINA / JAPAN

Backstops (One way clutch)  

Vòng bi một chiều 

BR50
CHINA

Backstops (One way clutch)   

Vòng bi một chiều loại không tiếp xúc

NF63
 
CÂN BĂNG TẢI SCHENCK
 
BMP; 2BMP; 2BMP
Loadcell VBP
Speed sensor: FGA20-RSLE
Intecont Tersus
 
Loadcell D725419.04 VBBC3 0,05t Emax = 0,05t Emin=0Kg Elim = 0,075t Vmin = 0.009% Cn = 2mVN Schenck - Germany
Màn hình điều khiển DISOCONT VLB20120 Mat .Nr: F217765.01 Power : 24 -48 VDC 115 - 230 VAC Schenck - Germany
Local Operation Circuit VLP 112V for DISOCONT VLG complete with program VLG 20150-XX P/N: V022761.B03 Schenck - Germany
Load cell PWS 100kg P/N: V058895.B04 Schenck - Germany
DISOCONT system unit VSE 20100 program VIO program VIO 20150 P/N: V003853.B14 Schenck - Germany
VPB 20100 Profibus card installation kit, prepared for the installation into DISOCONT VSE P/N: V034917.B01 Schenck - Germany
DISOCONT Memory card VSM 20102 for extended functions P/N: V044393.B03 Schenck - Germany
 
Local Operation Circuit VLP 112V for DISOCONT VLG complete with program VLG 20150-XX P/N: V022761.B03 Schenck - Germany
VPB 20100 Profibus card installation kit, prepared for the installation into DISOCONT VSE Product code: V034917.B01 Schenck - Germany
Load cell PWS 100kg P/N: V058895.B04 Schenck - Germany
Load cell PWS 300kg P/N: V058895.B06 Schenck - Germany
Load cell PWS 500kg/350Ohm P/N: V058895.B07 Schenck - Germany
Load cell Type: PWS D1/150kg MNR: V058895.B05 Schenck - Germany
Load cell RTB 0,25t C3 P/N: V041086.B01 Schenck - Germany
Load cell RTN 10t C3 P/N: D726176.02 Schenck - Germany
RTN 100t C3 P/N: D724784.02

Schenck - Germany

Measuring chute DLM/DLD 6.5VA (For G750 P/n: V024703.A01) P/N: F007111.02 Schenck - Germany
Measuring chute DLM/DLD 6,5 and G750 MNR: F007111.05 wear steel design (for G750 S/N V027708.A01; V024694.A01; V045360.B01)

Schenck - Germany

BIẾN TẦN ABB
 
ACS150; ACS355; ACS550; ACS880; ACS800
 
Encoder Model: POG 9 D 500 I (Thay thế cho loại cũ POG 9 D 500) Tương thích với serial no. 1720596 - Incremental Encoder (Digital Tacho) - B10   shaft 11k6x30   IP 56 - Logic level: HTL; UB = +9...+30 V_ - Square wave output: K1, K1', K2, K2', K0, K0' (with inverted signals) - Incr./turn: Z = 500 Baumer Hubner / Germany
 
 
IFM, Yakogawa, gemu, Crouzet, CEEL SRL, Honeywell, Fuji Electric, Burkert,
Enardo, Enflow, granzow, Noitech, ABB, Saginomiya......
 
Brand Product Name Product Code
IFM   EVT004
IFM   EVT005
IFM   EVT123
IFM   EVT124
Yokogawa   CMPl 12B5 J1-02E P/N K9142TH
    PH8EHP-05-TN-TNI-A*A
GEMU Pneumatic Positioner Part no. 1435000Z30201
Crouzet   81921701 / PNE
CEEI SRL   IF / PS R 12P RTB
CEEI SRL   CPHC16
CEEI SRL   Optional Board for SFP AC  Measurements
CEEI SRL   Optional Board for SFP DC  Measurements
CEEI SRL   RE/ FY-12H-H
CEEI SRL   ICM E20011 220Vac O.L. TE
CEEI SRL   RE/FY-12H-H
Honeywell     R4343 E 1048
Honeywell   LIQUID STARTER CONTROL SYSTEM 50 HZ ID # 805030, AC : 230V
Fuji Electric Servomotor GYS101DC2-T2A-B
BURKERT   AC10-PD49
ENARDO   2008-21T-1-Z8/SEAL KIT
ENFLOW    S/N 76602-4
GRANZOW   ET20M-1/2(120 VAC)
HEROSE   06217-1 1/2"G
HEROSE   06217-1 1/2"/KIT
MAXSEAL   YO13AA1H2BS
Niezgodka   30.2 - 1"x1"-150 FF
Niezgodka   30.2 - 1"x1"/KIT
SWAGELOK   SS-4R3A5/177-R3A-K1-B
TOPWORX   LPS-DZ1NA2
TOPWORX   DXP-L21GNEB
GEMU 
 
  D-74653 52 4D 12014124 50/60 PS 3-0BAR 50/60HZ 
24V 6WI-DE-8800027 5-00-3080547
    TYPE;ELPP-22D SN;00321
NOITECH   PT3/4" R5-010-021 NH100002
ABB   CM50/1-E-0-S-0-E-0/STD 
GRUNDFOS   F44552105 P20636
Saginomya Control Switch SNS-C130X
Saginomya Differential Pressure Switch DNS-D306xm
Saginomya Oil Pressure Switch ONS-C106xQ5
Saginomya Thermostate Switch ALS-C1050L1
Saginomya Freeze up Switch CN-C134xM2
Saginomya Controller DSE-4040A21
IMAV   SV1-16N-C-0-240AG 
BOSCH REXROTH   P/N. R910947801
BOSCH REXROTH   P/N. R910947804
BOSCH REXROTH   P/N. R910942250
BOSCH REXROTH   P/N. R910915846
Saginomiya   SNS-C130X
Saginomiya   DNS-D306XM
Saginomiya   ONS-C106XQ5
Saginomiya   ALS-C1050L1
Saginomiya   CNS-C134XM2
Saginomiya   DSE-4040A21
BALLUFF   BLT5-E10-0605-P-S32/BTL5-F-2814-1S/
BTL2-GS10-175A/BKS-S32M05
BALLUFF   BLT5-E10-0750-P-S32/BTL5-F-2814-1S/
BTL2-GS10-175A/BKS-S32M06  
BALLUFF   BLT5-E10-1250-P-S32/BTL5-F-2814-1S/
BTL2-GS10-175A/BKS-S32M05 
Ziehl   MS 220 KA
GRAEFF   PT100(order number:7138.1.6.0002)
Rosemount   3144PD2A1I1M5F5Q4
Rosemount   P/N: 0303102340001
Rosemount   P/N: 0303102340001
Rosemount   P/N: 0303100010002
Rosemount   PN: GS0871354VI
Rosemount   PN: 44-2360-24-005
Rosemount   PN: 1151DP5S22M4B1D4I1Q4Q8
BAUMER   MEX5D61H34
BAUMER   MEX5D61H38
BAUMER   MEX5D61H40
BAUMER   MDX61B0015-5A3-4-0T
POWTRAN   PI8600
POWTRAN   PI8100
POWTRAN   PI8000
POWTRAN   PI7800
Total Walther Feuerschutz GmbH    DN80 Part #:  4-122-24
Total Walther Feuerschutz GmbH    DN100 Part #:  4-122-24
HITACHI Ltd   Serial #:  6725R71305040B
HITACHI Ltd   Model #: PC143 
SEW   R47DT80K4
SEW   R47/II2G  EDT80N4
SEW   R77DT80N4
SEW   R77/112G  EDT90L4
SEW   R77 D26 DV100M4
SEW   R67/112G EDV100M4/TF 
SEW   R87 DV100L4-TF 
PAULY   PLG4761210216/39/3/60x30/-/20/1ST 24VDC/Z1/e2 
PAULY   PLG4761210216/39/3/60x30/-/20/14S-stM10 
PAULY   12CP150I150AH-12V
Balluff   BTL5-E17-M0100-K-SA133-SR32
Trafag   8251.80.2517 S/N.331435-008
Trafag   8251.74.2517.01.0000.0000.17.34.43
BEI   X-HS35-F-100-R2-SS-100-ABZC-28V/V-SM18 
Braun   A5S09T66 

 

Mitsubishi, leroy Somer, Turck, Siemens, graff, kuebler,
Schmersal, Sterling Hydraulics / Parker...
 
Brand Product Name Product Code
MITSUBISHI   20A
MITSUBISHI   40A EX. NF50-SW      NF63-SN
MITSUBISHI   NF50-HRW (EX. NF50-HRP) 3-POLE
MITSUBISHI   NF125SW 3POLE. (OLD MODEL NF100-SW)
MITSUBISHI   NF50-HP, 3-POLE
MITSUBISHI   NV100-HW (EX. NV100 HP) PH 3W 500MM
MITSUBISHI   NV100-HEP, 4-POLE, 3PH, 4-WIRE, 500MA
MITSUBISHI   NV225-HEW, 4-POLE, 500 MA
MITSUBISHI   150A.
MITSUBISHI   COIL 200 V. AC 50 HZ.           S-N50
MITSUBISHI   COIL 220 VAC 3P., 100A
MITSUBISHI   CW-5LP   
MITSUBISHI   0-20/40  
Leroy Somer Frequency converter SP120T , SP6401
Leroy Somer Frequency converter SP33T , SP3403
TURCK   MS25-Ui
TURCK   BI 10-M30-AP6X, BI 10-S30-AP6X
TURCK Control Fuse  480032 x 420106
TURCK Earth leakage Relay ELRM44V -30 x BZTC035 broyce
TURCK   ELRM44V -30 x BZCT070 broyce
TURCK   ELRM44V -30 x BZCT120 broyce
siemens Bimetal Overload Relay  2.2-3.2A 3RU1126-1DB0
siemens   2.8-4A 3RU1126-1EB0
siemens   3.5-5A 3RU1126-1FB0
siemens    5.5-8A 3RU1126-1HB0
siemens    7-10A
siemens    9.12-5A 3RU1126-1KB0
siemens   11-16A 3RU1126-4AB0
siemens   17-22A 3RU1126-4CB0
siemens   20-25A 3RU1126-4DB0
siemens    22-32A 3RU1136-4EB0
siemens    28-40A 3RU1136-4FB0
siemens   36-45A 3RU1136-4GB0
siemens   45-63A 3RU1146-4JB0
siemens    57-75A 3RU1146-4KB0
siemens   70-90A 3RU1146-4LB0
siemens Solid State Overload Relay 50-200A 3RB2056-1FW2
siemens   55-250A 3RB2056-1GC2
siemens Bimetal reset Button 3RU1900-1 C,
siemens Aux Contactor 3RH1122-1BF40 x RT1916-1DG00
siemens  MCB 3RV1021
siemens   80/415VAC 3VL2710 2DK33-0AD1
siemens   3RV1341-4LC10 x 3RV1901-1E
siemens   1NO x 1NC 3RV1341-4JC10 x 3RV1901-1E
siemens   1NO x 1NC 3RV1321-4CC10 x 3RV1901-1E
siemens   1NO x 1NC 3RV1321-4AC10 x 3RV1901-1E
siemens   1NO x 1NC 3RV1321-1KC10 x 3RV1901-1E
siemens   1NO x 1NC 3RV1321-1JC10 x 3RV1901-1E
siemens   1NO x 1NC 3RV1321-1HC10 x 3RV1901-1E
siemens   1NO x 1NC 3RV1321-1FC10 x 3RV1901-1E
siemens   1NO x 1NC 3RV1321-1EC10 x 3RV1901-1E
siemens   S0 In =3.2A
siemens   S00 In =1A l =0.7-1A
siemens    3RV1011-0HA10 
siemens   S00 In =0.63A lr =0.45-
siemens   S00 In =0.5A lr =0.35-0.5A
siemens   S00 In =0.4A lr =0.28-
siemens   3RV1011-0DA10
siemens   3VL3725-2DK36-0AD1
siemens   VL 160
siemens   1NO x 1NC 3RV1341-4KC10 x 3RV1901-1E
siemens   S2 In =45A
siemens   S2 In =40A Ir=28-40A
siemens   S2 In =32A Li = 416A lcu = 50
siemens   S0 In =25A  Li = 21A lcu = 50 KA
siemens   S00 In =1.6A Ir=1.1-1.6A
siemens   S00 In =1.25A Ir=0.9-1.25A
siemens   2P With 1NO x 1NC AUX.
siemens  Auxilary Switch  Transverse 3RV1901-1E
siemens   5ST3010
SIEMENS Air Break Contactor 3RT1026-1AP00 x 3RH1921-1EA11 x 3RH1921-1EA11
SIEMENS   3RT1036-1AP00 x 3RH1921-1EA11 x 3RH1921-1EA11
SIEMENS   3RT1044-1AP00 x 3RH1921-1EA11 x 3RH1921-1EA11
SIEMENS   3RT1045-1AP00 x 3RH1921-1EA11 x  3RH1921-1EA11
SIEMENS 1 pole 3 position Switch 3SB22104PB01
SIEMENS Control Trafo  4AM3242-5AT10-0FA0
SIEMENS Actuator for withdrawable 3SB3000-0EA11
SIEMENS Strip light 230VAC (60W) Local
SIEMENS ON/OF Rotary Switch 3RV1321-1Hc10
SIEMENS   3RV1321-1KC10
SIEMENS   3RV1331-EC10
SIEMENS   3RV1341-4JC10

 
SIEMENS   3RV1341-4LC10
SIEMENS PREASURE TRANSMITTER CP216/25 P/N143-216-000-251 
Lust Drivetronics SERVO MOTOR FIP 31/0125-30AD2
GRAFF   GF-8005.1.NC.i.22.B.SL=500.WL=300.DANA.MU 0-600℃ 4-20mA 

        
Kuebler   8.5823.1832.1024  
Kuebler   8.5000.8358.0200
Kuebler   8.5020.D851.1024  
Kuebler   8.0010.1602.0000  
Kuebler   8.0010.4017.0000 
GE FUNAC PLC IC200EBI001 
Kuebler   8.A02H.1151.1024  
SCHMERSAL   TZG 02.110
TURCK Rotation Speed Monitor (Devise) MS24-112-R . Volt : 220Vac
TURCK Pickup Senser BIM-G18-Y1/S926
TURCK   GD17N-CST
Sterling Hydraulics / Parker    GS06 0200V
Sterling Hydraulics / Parker    CCS115M
Sterling Hydraulics / Parker    GS06 1200V

 

Idec, Omron, IFM, Suntronix, Lovato, Rosemount,
Eltra, Endress Hauser, Nuova Fima, Balluff...
 
Brand Product Name Product Code
Idec    BNE15W
Idec    BNC230
Idec    BAA1000
Idec    BNL6
Omron    code: E3JK-5M1-N-2M +E3JK-5L
correct: E3JK-5M1-N 2M +E3JK-5L-N
IFM    IG0054
IGA2008-ABOA/6M
Suntronix    SJ2509HA2
Lovato    BGP0910A 230V
SCHNEIDER    LC1-D115  AC220V 50HZ
SCHNEIDER    LC1-F265
Rosemount    code: 2051TG3A2B21KS51M5P1Q4, Range 0-18bar
correct: 2051TG3A2B21KS5E1M5P1Q4
Rosemount    3051TG4A2B21BI1M5T1P1Q4Q8S5, Range: 0-220 Bar
Eltra    EL40A600Z5/28C6X6PR2,5 
ENDRESS HAUSER    PMP51-4M64/1F0  71086209   
replaces obsolete PMP41       
ENDRESS HAUSER    PTP35-A1C13P1BB8A 52021793                                                              
Nuova Fima     6.TB8.9.9.E.ATF1.43M.7
Balluff    BES 516-300-S135-S4D            
CEAG    Ballast Type EVG97236 part # 22830236901
LEGRAND    MCB 3P-6kA-32A
604938
LEGRAND    RCD 4P-30mA-80A
9143
LEGRAND    MCB 2P-6kA-16A
604920
LEGRAND    RCD 4P-30mA-25A
602146
LEGRAND    Monobloc modular distribution blocks; 4P-250A
4877
AVM DIESEL    ETM Motor part BF70-04/DSE16LA4/RL with motor pinion & backstop
Meanwell    code: S350-24
(350W–24V-14.6A)
new code: NES-350-24
  safety selector switch  LW42A2-7591/LF301
  Load cell YZC - 522 - 100kg
CNTD  Contactor CNTD – C523B
(15A – 250VAC)
P+F    UC500-30GM-IUR2-v15 
ENDRESS HAUSER  Level Switch FTI56-AAA2BTJ33A1A
71025614
ENDRESS HAUSER    FTC325-A2A31
52013831
Finetek    Model: FACC05 cable float
Sumitomo    CNHM2 – 6105 – 29
Power : 1.5kw
Ratio : 29 
TIANSHUI    Model: Limit Switch A-24
TIANSHUI    Model: Limit Switch A-23
    DIM1615-87 
Fuji    code: SA603R
BB3LRB-600,600A
New code: BW630EAG-3P 630A 
SP AIR    SP7140
Fuji    FRD-5S-2T
LENZE    E82MV222_4B001        
KUBLER    8.5820.0831.1024.1000
Gemu    687 25D373413 3 1/N 1
(EDV: 88290803)
DN 25mm
Equip with:
1300000Z13
(EDV: 88004337)
Gemu    600 25M13
(EDV: 88037767)
DN 15-25mm
WIKA    Typ IS-20
XX170128268            
Micro detector    Photoelectric sensor SP2/AP-0E -> new code is SP2/LP-0E
Micro detector    Photoelectric sensor SSC/AP-1H  -> new code is SSC/DP-1E
Micro detector    Photoelectric sensor SS2/AP1-H-> new code is SS2/LP-1E
Deublin    354-050-117
DD, RTR 1NPT RH
LEROY SOMER    4P-LS100L-2.2kW-IE2-B5 
∆230V/400VY 50Hz, Class F Insulation, IC411, IP55, Tamb. <40°C. 
LEROY SOMER    4P-LSES100L-2.2kW-IE2-B5
∆230V/400VY 50Hz, Class F Insulation, IC411, IP55, Tamb. <40°C. 
Siba    P/No: 5106304.3
ENDRESS HAUSER  Level Switch FTI56-AAA2BTJ33A1A
71025614
ENDRESS HAUSER    FTC325-A2A31
52013831
LENZE    14.611.14.100
TOSHIBA  Electromagnetic Flowmeter (100mm, Combined Type) GF63010EFFA1 /  LF620AAA211F
             (Detector / Converter)
SCHNEIDER    code: LC1D40AF7
correct:LC1-D40F7C
IFM    ST0570
Datalogic (Datasensor)    S50-PL-5-G00-XG
Showfou  Self priming chemical pump PD 532LF
5HP 50HZ 380V 3"
Showfou  Submersible sewage pump (SS) SS 212N
2HP 50HZ 220V 3"
Tonair  Auto Drain Valve AD-24  
Delixi    Aptomat 3 cực DZ108-20, Udm:690VAC,
Auxiliary ( tiếp điểm phụ 1NO + 1NC.)
Sprecher+Schuh Australia   CEF1-12-110VAC
Sprecher+Schuh Australia   CEF1-12-240VAC
DONALDSON  PLEASE NOTE: Ultrapac 2000 Type 0065 contains 8 pieces desiccant
cartridges!
ULTRAPAC 2000 - Type: 0065
DONALDSON  Filter  MF 05/20
DONALDSON    PE 05/20
SIEMENS    6EP1931-2FC21   
SIEMENS    6SE6440-2UD32-2DA1
FINE SUNTRONIX    Unit Power supply  AC/DC. VSF75-24. 
INPUT: 90-132VAC 1.8 50/60Hz, 180-264VAC 1A. OUTPUT: 24VDC 3.5A/ 
Rosemount  Pls  Make sure the temperature range?Tks~ 644 RA I1 C1 F6 
Autonics    ADS-AE G
Autonics    ADS-AF G
P+F    KFA6-SR2-EX2.W
KOYO    6311 ZZ
KOYO    6311  C3
EUROTHERM   

2404/CM/VH/RH/TC/XX/XX/XX/XX/XX/GER/XXXXX/
XXXXXX/L/0/100/C/SR/XX/XX/XX/XX/MD/XX               
Replaces obsolete 815S

SIEMENS    6SL3353-1AE38-2DA1
MTS    RHM0200MD701S1G1100
Siemens (Ebm papst)   K2E220-AB06-09  
SiemensEbm papst)   K2E190-AB77-09  
Vibro-Meter    Accelerometer CE 110
PNR: VMD-110-100-CT-V0
BIF    S 507.L
OE-converter 2.0L
for the connection of the fibre optic
ENDRESS HAUSER    FMI51-A1BACJB3A1A 52027317           
OPTIBELT    XPZ1250    
Uni-Drive    SPA 2345 
P+F    KFD2-SR-Ex1.4S.LK     
Finetek    FAPW-03
Finetek    Model: FACC05 cable float
Time    code: TH170
instead of: FY1030
Graeff    Article: 103516
Details: GF-7012/L.1.FK-L.e.6/8.W.18. VK-17.42.3000.A.400°C
Metal Work Malaysia   MACH 18 VLV 5/2 MSV D5 SOS OO 24VDC
7063020132
COIL RANGE 24VDC,24VAC,
110VAC & 220 VAC
Gefran    F000090
W211-100-660-0-520
ENDRESS HAUSER    RTA421-A11A               
LENZE    Coupling-/ Brake-Combination
INTORQ 14.800.12.20.3
Art-No: 00112669
Drive-Brake:
24V, 28W, 60Nm, 24mm, G7
Drive-Coupling:
24V, 35W, 60Nm, 24mm, G7
Flange-Diameter: 200mm
3000r/min
LENZE    14.611.14.100
MBL-TRIPLEX     Code: BX-158
Omron    S8VS-01524    
Omron    G2R-1-SND DC24(S)  
ABB   

Item 02, Flow meter remote type
Model FEP321
Size DN100

 

 

Motor SEW - Gearmotor :

FAF27DT71C2 RXF77DT71D6 RXF107DV225S4 RF27DT71D6
RXF57DT71C6 RXF77DT71K2 RF07DT56M4 RF27DT71K2
RXF57DT71D2 RXF77DT71K4 RF07DT56L4 RF27DT71K2
RXF57DT71D4 RXF77DT80K2 RF07DT56L4 RF27DT71K4
RXF57DT71D6 RXF77DT80K4 RF07DRF63S2 RF27DT71K4
RXF57DT71 K2 RXF77DT80K6 RF07DRF63S2 RF27DT80K2
RXF57DT71K4 RXF77DT80N2 RF07DRF63S4 RF27DT80K2
RXF57DT80K2 RXF77DT80N4 RF07DRF63S4 RF27DT80K4
RXF57DT80K4 RXF77DT80N6 RF07DRF63S6 RF27DT80K4
RXF57DT80K6 RXF77DT90L2 RF07DRF63S6 RF27DT80K6
RXF57DT80N2 RXF77DT90L4 RF07DRF63M2 RF27DT80K6
RXF57DT80N4 RXF77DT90L6 RF07DRF63M2 RF27DT80N2
RXF57DT80N6 RXF77DT90S2 RF07DRF63M4 RF27DT80N2
RXF57DT90L2 RXF77DT90S6 RF07DRF63M4 RF27DT80N4
RXF57DT90L4 RXF77DT100L2 RF07DRF63M6 RF27DT80N4
RXF57DT90L6 RXF77DT100L4 RF07DRF63M6 RF27DT80N6
RXF57DT90S2 RXF77DT100L6 RF07DRF63L2 RF27DT80N6
RXF57DT90S4 RXF77DT100LS4 RF07DRF63L2 RF27DT90L2
RXF57DT90S6 RXF77DV100L4 RF07DRF63L4 RF27DT90L2
RXF57DT100L2 RXF77DV100M4 RF07DRF63L4 RF27DT90L4
RXF57DT100L4 RXF77DV112M4 RF07DRF63L6 RF27DT90L6
RXF57DT100L6 RXF77DV112M6 RF07DRF63L6 RF27DT90S2
RXF57DT100LS4 RXF77DV132M2 RF17DT71C2 RF27DT90S2
RXF57DV100L4 RXF77DV132M4 RF17DT71C4 RF27DT90S4
RXF57DV100M4 RXF77DV132M6 RF17DT71C4 RF27DT90S6
RXF57DV112M4 RXF77DV132ML2 RF17DT71C6 RF27DT90S6
RXF57DV112M6 RXF77DV132ML4 RF17DT71C6 RF27DT100L2
RXF57DV132M4 RXF77DV132ML6 RF17DT71D2 RF27DT100L4
RXF57DV132M6 RXF77DV132S2 RF17DT71D2 RF27DT100L6
RXF57DV132S2 RXF77DV132S4 RF17DT71D4 RF27DT100LS4
RXF57DV132S4 RXF77DV132S6 RF17DT71D4 RF27DV100L4
RXF57DV132S6 RXF77DV160M2 RF17DT71D6 RF27DV100M4
RXF57DT71C4 RXF77DV160M4 RF17DT71D6 RF37DT71C2
RXF57DT71C6 RXF77DV160M6 RF17DT71K2 RF37DT71C4
RXF57DT71D2 RXF87DT80K4 RF17DT71K2 RF37DT71C4
RXF57DT71D4 RXF87DT80K6 RF17DT71K4 RF37DT71C6
RXF57DT71D6 RXF87DT80N2 RF17DT71K4 RF37DT71C6
RXF57DT71 K2 RXF87DT80N4 RXF97DV160L2 RF37DT71D2
RXF57DT71K4 RXF87DT80N6 RXF97DV160L4 RF37DT71D2
RXF57DT80K2 RXF87DT90L2 RXF97DV160L6 RF37DT71D4
RXF57DT80K4 RXF87DT90L4 RXF97DV1 60M2 RF37DT71D4
RXF57DT80K6 RXF87DT90L6 RXF97DV1 60M4 RF37DT71D6
RXF57DT80N2 RXF87DT90S2 RXF97DV1 60M6 RF37DT71D6
RXF57DT80N4 RXF87DT90S4 RXF97DV180L2 RF37DT71K2
RXF57DT80N6 RXF87DT90S6 RXF97DV180L4 RF37DT71K2
RXF57DT90L2 RXF87DT100L2 RXF97DV180L6 RF37DT71K4
RXF57DT90L4 RXF87DT100L4 RXF97DV1 80M2 RF37DT71K4
RXF57DT90L6 RXF87DT100L6 RXF97DV1 80M4 RF37DT80K2
RXF57DT90S2 RXF87DT100LS4 RXF97DV200L4 RF37DT80K2
RXF57DT90S4 RXF87DV100L4 RXF97DV200L6 RF37DT80K4

 Thiết bị cho nhà máy xi măng công nghệ Trung Quốc

Bộ điều khiển van gió

Quarter-turn actuators
Type: B+RS400K65HG
4000N/m - 65S - 220V
4-20mA - 50Hz - 50%Duty - 1phase

Bộ điều khiển van gió Quarter-turn actuators
Type: BS-60K30ZG
600N/m - 0.16kW - 30S - 220V
4-20mA - 50Hz - 50%Duty - 1phase
Bộ điều khiển van gió Quarter-turn actuators
Type: B+RS1000F 105HG
1000N/m - 1kW - 105S - 380V
4-20mA - 50Hz - 50%Duty - 3phase
Công tắc chuyển mạch LW42A2-7591/LF301
Bộ điều khiển cân than

IDM - C1

FCO - 461

Mainboard WKB - 2B
Schenck (Germany)

VLB20120 - S
Mat .Nr :217765.01
Power : 24 -48 VDC
115 - 230 VAC

Cổ góp

Center Collecter
Type: ZDC - 630/4
Protection Class:10/40
Power Rings: 4/ 630A/ 380V
Control rings:40/ 10A/ 220V

Máy lấy mẫu CT3-P/800A
Hộp giảm tốc                                    SBD85P
Hộp giảm tốc XWD6-47-5,5 Kw
Hộp giảm tốc BLY15-9 1,1 Kw
Hộp giảm tốc XWD5 x 29 x 3Kw
Hộp giảm tốc XWY4-29-4Kw
Hộp giảm tốc XLD3-59-1,5 Kw
Hộp giảm tốc XLD3-23-1,1 Kw
Ruột bình tích áp NQX-L25/20-H
Xi lanh điện DYTZ700
Bộ chuyển đổi áp suất

PDS 
PDS 443H - 1DS2 - A1DA/G61
Q/CY 435-2008
16Mpa
-25 … 25Kpa
0…2Kpa
HART 4..20mAd.c.
24Vd.c

Bộ biến đổi điện áp TU                     YHGP-6-D3N                                   
Đồng hồ đo áp suất

Model: XS2100

Range: 0-100 Psi

Out put: 4-20 mA

                  220VAC-IP65
Đồng hồ đo áp suất Wika
Fluid Coupling YOTC1150B

Vòng bi một chiều

Backstop

BR60P
Backstop

Ringspann

Tsubaki

Xích

Tsubaki

Rexnord

S5 module

CP2433

SINEC S1:

6GK1243-3SA00

Ringspann

Freewheel

FXM 31-17 DX
ABB Drive

ACS800

DCS800

 Emotron Drive                                 VFX48-074-54ECB                          

                                                                     

  

STT

  
  

Tên hàng hoá dịch vụ

  
  

1

  

Bộ    điều khiển tại chỗ: DISOCONT V022761.B03

VLG    20150-09    VLP112

  

2

  

Bo    mạch truyền thông profibus VPB20100

P/N: V034917.B01

  

3

  

Loadcell PWS 100kg

P/N: V058895.04

  

4

  

Loadcell    PWS 150kg

P/N: V058895.05

  

5

  

Loadcell:    PWS 300kg

P/N: V058895.06

  

6

  

Loadcell:    PWS 500kg

P/: V058895.07

  

7

  

Loadcell    RTB 0.25t C3

P/N: V041086.B01

  

8

  

Loadcell    RTN 10/10t

P/N: D726176.02

  

9

  

Loadcell    RTN 100t C3

P/N: D724784.02

  

10

  

Máng    đo DLM/DLD 6.5VA (For G750 S/n:    V024703.A01)

P/N: F007111.02

  

11

  

Máng    đo DLM/DLD 6.5VA and G750 wear steel

P/N: F007111.05

 

1. Cable VCTF0.3sq*12    ( cáp thông tin 12 lõi )

     Hãng Fuji 

2: Phich cam dien KP 30B SJT # 16*3C 3M   Kawasaki-den  

3: Day xoan P6 Truong Phat  

4: Pushing QA-W2823  

5:magnetic proximity switches : idec

6:Converter của Delta

 

Partners

prev
  • Ringspann_en
  • đối tác 6_en
  • Schenck_en
  • IntensivFilter_en
  • ABB_en
  • Siemens_en
  • schaltbau1
next