Tin tức

Đăng ngày : 11-07-2019 | chuyên mục : Tin tức

Thông báo về việc di chuyển dây chuyền sản xuất khóa an toàn AZM190 và sự thay đổi mã của các sản phẩm liên quan

Thông báo về việc di chuyển dây chuyền sản xuất khóa an toàn AZM190 và sự thay đổi mã của các sản phẩm liên quan
 
Kể từ cuối năm 2018, Schmersal Ấn Độ Pvt. Ltd. (SIPL) ra mắt thành công dòng sản phẩm TZM / TZF cho thị trường toàn cầu. Schmersal sẽ di dời dây chuyền sản xuất của tất cả các mẫu AZM190 từ Wettenberg đến nhà máy của hãng ở Ấn Độ vào quý 3 năm 2019.
 
Việc di dời xa hơn sẽ tạo thêm không gian trong nhà máy Wettenberg sản xuất các thiết bị điện tử mới.
 
Tất cả các thiết kế hiện tại của sản phẩm đều có thể tiếp tục được đặt hàng bằng cách sử dụng các mã hiệu mới của sản phẩm. Chỉ có hai chữ số đầu tiên thay đổi từ "10" thành "13".
 
Ngay sau khi sản xuất bắt đầu tại SIPL, thông báo "Made in India" sẽ được in trên bảng tên.
 
Để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ, Schmersal sẽ lại dự trữ kho ở Wuppertal với số lượng vật liệu cũ với số lượng lớn hơn khi việc di dời bắt đầu.
 
Ngoài ra, các số nguyên liệu cũ được đánh dấu bằng trạng thái "Mã quốc gia 02-Auslauf".
 
Dưới đây là bảng mã mới của các sản phẩm
 

Materialkurztext

Teilenummer alt

Materialkurztext

Teilenummer neu

material text

part number old

material text

part number new

AZM190‐02/01RK‐230VAC

101182119

AZM190‐02/01RK‐230VAC

131182119

AZM190‐02/01RK‐24VDC

101178901

AZM190‐02/01RK‐24VDC

131178901

AZM190‐02/01RK‐48VAC

103016950

AZM190‐02/01RK‐48VAC

133016950

AZM190‐02/01RK‐G‐24VDC

103006277

AZM190‐02/01RK‐G‐24VDC

133006277

AZM190‐02/01RKA‐24VDC

101031685

AZM190‐02/01RKA‐24VDC

131031685

AZM190‐02/01RKAE0‐24VD

103006283

AZM190‐02/01RKAE0‐24VDC

133006283

AZM190‐02/01RKAE0‐G‐24

103006290

AZM190‐02/01RKAE0‐G‐24VDC

133006290

AZM190‐02/01RKN‐24VDC

101188851

AZM190‐02/01RKN‐24VDC

131188851

AZM190‐02/01RKN‐G‐24VD

103006278

AZM190‐02/01RKN‐G‐24VDC

133006278

AZM190‐02/01RKT‐MPV‐

103006267

AZM190‐02/01RKT‐MPV‐230VAC

133006267

AZM190‐02/01RKT‐MPVD

103006239

AZM190‐02/01RKT‐MPVD‐230VAC

133006239

AZM190‐02/02RK‐24VDC

103006276

AZM190‐02/02RK‐24VDC

133006276

AZM190‐02/02RKAE0‐24VD

103006282

AZM190‐02/02RKAE0‐24VDC

133006282

AZM190‐02/02RKT‐MPV‐24

103006274

AZM190‐02/02RKT‐MPV‐24VDC

133006274

AZM190‐02/10RK‐24VDC

101029960

AZM190‐02/10RK‐24VDC

131029960

AZM190‐02/10RKA‐24VDC

101030003

AZM190‐02/10RKA‐24VDC

131030003

AZM190‐02/10RKAE0‐24VD

103006285

AZM190‐02/10RKAE0‐24VDC

133006285

AZM190‐02/10RKAE0‐G‐24

103006281

AZM190‐02/10RKAE0‐G‐24VDC

133006281

AZM190‐02/10RKN‐24VDC

101030175

AZM190‐02/10RKN‐24VDC

131030175

AZM190‐02/10RKT‐MPV

103006270

AZM190‐02/10RKT‐MPV‐24VDC

133006270

AZM190‐02/11RK‐24VDC

103006240

AZM190‐02/11RK‐24VDC

133006240

AZM190‐11/01RK‐110VAC

101029961

AZM190‐11/01RK‐110VAC

131029961

AZM190‐11/01RK‐230VAC

101029963

AZM190‐11/01RK‐230VAC

131029963

AZM190‐11/01RK‐24VAC

101029979

AZM190‐11/01RK‐24VAC

131029979

AZM190‐11/01RK‐24VDC

101029937

AZM190‐11/01RK‐24VDC

131029937

AZM190‐11/01RK‐G‐24VDC

103006235

AZM190‐11/01RK‐G‐24VDC

133006235

AZM190‐11/01RKA‐24VAC

101030181

AZM190‐11/01RKA‐24VAC

131030181

AZM190‐11/01RKA‐24VDC

101030129

AZM190‐11/01RKA‐24VDC

131030129

AZM190‐11/01RKAE0‐115V

103006287

AZM190‐11/01RKAE0‐115VAC

133006287

AZM190‐11/01RKAE0‐230V

103006288

AZM190‐11/01RKAE0‐230VAC

133006288

AZM190‐11/01RKAE0‐24VD

103006284

AZM190‐11/01RKAE0‐24VDC

133006284

AZM190‐11/01RKE1‐MPVD‐

103006247

AZM190‐11/01RKE1‐MPVD‐24VDC

133006247

AZM190‐11/01RKN‐24VDC

101030169

AZM190‐11/01RKN‐24VDC

131030169

AZM190‐11/02RK‐24VDC

103006279

AZM190‐11/02RK‐24VDC

133006279

AZM190‐11/02RKAE0‐24VD

103006292

AZM190‐11/02RKAE0‐24VDC

133006292

AZM190‐11/02RKT‐MPV‐24

103006268

AZM190‐11/02RKT‐MPV‐24VDC

133006268

AZM190‐11/10RK‐230VAC

101030203

AZM190‐11/10RK‐230VAC

131030203

AZM190‐11/10RK‐24VDC

101030004

AZM190‐11/10RK‐24VDC

131030004

AZM190‐11/10RKA‐24VDC

101030128

AZM190‐11/10RKA‐24VDC

131030128

AZM190‐11/11RK‐24VDC

103006233

AZM190‐11/11RK‐24VDC

133006233

AZM190‐11/11RKAE0‐24VD

103006280

AZM190‐11/11RKAE0‐24VDC

133006280

AZM190‐11/11RKN‐24VDC

103006243

AZM190‐11/11RKN‐24VDC

133006243

AZM190‐11/11RKT‐MPV‐24

103006220

AZM190‐11/11RKT‐MPV‐24VDC

133006220

AZM190‐02/10RK‐24VDC‐2532

101182948

AZM190‐02/10RK‐24VDC‐2532

131182948

AZM190‐11/01RK‐24VDC‐2795

103001340

AZM190‐11/01RK‐24VDC‐2795

133001340

AZM190‐02/01RKAE0‐24VDC‐2856

103006286

AZM190‐02/01RKAE0‐24VDC‐2856

133006286

AZM190‐02/01RK‐MPV‐230VAC‐2857

103007266

AZM190‐02/01RK‐MPV‐230VAC‐2857

133007266

AZM190‐02/01RK‐MPV‐230VAC‐2858

103007268

AZM190‐02/01RK‐MPV‐230VAC‐2858

133007268

AZM190‐02/01RK‐MPVD‐230VAC‐2860

103007270

AZM190‐02/01RK‐MPVD‐230VAC‐2860

133007270

AZM190‐02/01RK‐MPVD‐230VAC‐2861

103007271

AZM190‐02/01RK‐MPVD‐230VAC‐2861

133007271

AZM190‐11/02RKE1‐MPVD‐24VDC‐3023‐

103006234

AZM190‐11/02RKE1‐MPVD‐24VDC‐3023‐1

133006234

AZM190‐11/02RKE1‐MPVD‐24VDC‐3023‐

103006272

AZM190‐11/02RKE1‐MPVD‐24VDC‐3023‐1

133006272

 

Betätiger/Actuator

 

AZM190‐B1

101029965

AZM190‐B1

131029965

AZM190‐B3/1X15

101029967

AZM190‐B3/1X15

131029967

AZM190‐B3/1X7,5

101029968

AZM190‐B3/1X7,5

131029968

AZM190‐B3/2X15

101029938

AZM190‐B3/2X15

131029938

AZM190‐B5

101029966

AZM190‐B5

131029966

 

Zubehör/Accessoires

 

MP190

101029969

MP190

131029969

MP190‐V

103009486

MP190‐V

133009486

MP190‐VD

103009487

MP190‐VD

133009487

Tự Động Hoá ASAE là đại diện chính thức của Schmersal tại Việt Nam.

ASAE cung cấp các thiết bị chính hãng cho ngành đường sắt, cảng biển xi măng. Chúng tôi là nhà cung cấp chính thức của Schmersal, Schaltbau và Sighill.

 


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

Đối Tác

prev
  • Siemens
  • ABB
  • IntensivFilter
  • Schenck
  • đối tác 6
  • Ringspann
  • schaltbau
  • Schmersal
next