Tin tức

Đăng ngày : 22-10-2018 | chuyên mục : Tin tức

Schmersal tec.nicum Dịch vụ đánh giá mức độ an toàn máy móc nhà máy

Schmersal tec.nicum - Dịch vụ đánh giá mức độ an toàn máy móc nhà máy

Dựa trên tiêu chuẩn ISO 12100:12100
Máy móc thiết bị đã được lắp đặt đáp ứng tiêu chuẩn an toàn?
Các tiêu chuẩn và quy tắc đã đáp ứng?
Còn các đánh giá rủi ro nào còn hiện hữu?
Các máy móc đã cũ có đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn?
Máy móc khi lắp đặt thêm có đủ độ an toàn và tin cậy?

Các câu hỏi trên có thể được trả lời như một phần trong đánh giá an toàn (Machine safety) tại hiện tại. Những chuyên gia của chúng tôi sẽ kiểm tra máy móc, nhà máy, và dây chuyền sản xuất dựa trên mức độ ưu tiên và checklist. Một số quy trình tuân thủ theo ISO 12100:12100 là tiêu chuẩn toàn cầu áp dụng cho máy móc mới. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra các tư vấn cụ thể để nhà máy có thể thay đổi.

Toàn bộ quy trình sẽ được đưa ra giấy tờ báo cáo cụ thể.

Để quá trình tiếnhành được hiệu quả, các chuyên gia tec.nicum tạo ra tài liệu kỹ thuật đáp ứng với các tiêu chuẩn và sẽ bao gồm các thành phần sau:

 • Checklists based on product norms
 • Đánh giá rủi ro - Risk assessments
 • Đánh giá của các giải pháp - Evaluation of possible solutions
 • Bản vẽ điện - Electrical circuit diagrams
 • Tính toán điện - Electrical measurements
 • Chứng chỉ - Certificates
 • Thiết kế và đánh giá chức năng an toàn của hệ thống - Design and validation of safety functions and systems
 • Thông số kỹ thuật, bảng biểu, bảo trì - Technical data, tables, and maintenance plans

 

Đánh giá rủi ro cháy nổ được đưa ra trong một số ngành công nghiệp. Việc đánh giá này không chỉ áp dụng cho ngành hóa chất và Hóa dầu ngoài ra còn nhiều ngành khác như Sản xuất thực phẩm, Nhựa, Gỗ. Các bụi kim loại nhẹ dễ cháy trong môi trường không khí.

Các tiêu chuẩn phòng cháy nổ áp dụng cho khí và bụi (ATEX, NEC/ CEC, NEPSI, GOST…). 

 • Đánh giá giấy tờ cho việc phòng nổ - Documenting measures for explosion protection
 • Đánh giá kỹ thuật rủi ro tác động cháy nổ tới môi trường - Technical projection in an environment at risk of explosions
 • Đánh giá máy móc - Validation of equipment in line with applicable requirements.

 

 


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

Đối Tác

prev
 • Siemens
 • ABB
 • IntensivFilter
 • Schenck
 • đối tác 6
 • Ringspann
 • schaltbau
 • Schmersal
next