Tin tức

Đăng ngày : 28-12-2020 | chuyên mục : Tin tức

Loadcell Mineba Intec

PR 6221 Weighbridge Load Cell
Type: PR 6221/50 t C4
12NC 9405 221 04350
S/N 303942260
OIML R60 TC No. D09-0023
Emax=50t
Cn=2 mV/V
Made in Gemany
 
Bộ ghá loadcell
Type: PR 6021/01N
12NC 9405 360 21011
PR 6021 Range Of Mounting Kits For Load Cell PR 6211
 

Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

Đối Tác

prev
  • Siemens
  • ABB
  • IntensivFilter
  • Schenck
  • đối tác 6
  • Ringspann
  • schaltbau
  • Schmersal
next